StageDateStartEnd
WatsonThursday4:15P5:00P Scythian
HillsideFriday1:00P1:45P Scythian
DanceFriday10:30P11:59PFriday Night Dancewith Scythian
AmericanaSaturday1:30P2:15P Scythian